Valmiit opetusmateriaalit

Oppimisanalytiikan keskus on tuottanut ViLLE-järjestelmään valmiita kurssi- ja opetuskokonaisuuksia useisiin oppiaineisiin aina esiopetuksesta korkeakouluihin. Kaikki kokonaisuudet ovat ViLLE-opettajien käytettävissä ja muokattavissa oman opetuksen tarpeisiin. Oppimisanalytiikan keskuksen tarjoamien valmiiden kokonaisuuksien myötä ViLLE-järjestelmää käytetään jo yli kolmanneksessa Suomen kouluista.

 

Matematiikka ja ohjelmointi

ViLLEssä on valmiita opintopolkukursseja matematiikan opetukseen alakoulusta lukioon asti. Kurssit koostuvat oppitunneista, joille on laadittu automaattisesti arvioituja tehtäviä ja pelejä aihepiireittäin. Materiaali kattaa koko lukuvuoden oppiaineksen ja sitä on riittävästi esimerkiksi viikottaisia ViLLE-tunteja varten.

Opettaja päättää näkyvillä olevat tehtävät ja oppitunnit voidaan järjestää käytettävän kirjasarjan mukaan. Jokainen alakoulun oppitunti sisältää myös ohjelmointitehtäviä. Suuressa osassa tehtävistä oppilas voi itse valita vaikeustason kolmesta vaihtoehdosta. Monipuolisten tehtävien avulla oppilas harjoittelee tunnin aihetta pelillisesti ja mielenkiintoisesti, omaan tahtiinsa edeten. Pääpaino matematiikan kursseilla on drillauksessa, jotta oppilas saavuttaisi hyvän laskurutiinin.

Esiopetus

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Esiopetus, opintopolku 32 800

Alakoulu

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Alakoulun matematiikkaa aihealueittain 10 881
Valinnainen alakoulun ohjelmointi 2 68
1. luokka 40 1692
2. luokka 48 2217
3. luokka 48 2092
4. luokka 46 2103
5. luokka 48 2234
6. luokka 47 2214

Yläkoulu

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Matematiikka: peruskoulun kertaus 14 502
Yläkoulun matematiikkaa aihealueittain 6 872
7. luokka 60 2163
8. luokka 80 2238
9. luokka 52 1451

Lukio

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
MAY1 Luvut ja lukujonot 16 192
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt 8 111
MAB3 Geometria 12 77
MAB4 Matemaattisia malleja 6 65
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 7 76
 

Äidinkieli ja kirjallisuus

ViLLEssä on valmiita opintopolkukursseja äidinkielen opetukseen alakoulussa. Lisäksi on yläkoulun äidinkielen kertauspaketti. Kurssit koostuvat oppitunneista, joille on laadittu automaattisesti arvioituja tehtäviä ja pelejä aihepiireittäin. On myös mahdollista teettää opettajan arvioimia kirjoitustehtäviä. Materiaali kattaa koko lukuvuoden oppiaineksen ja sitä on riittävästi esimerkiksi viikottaisia ViLLE-tunteja varten.

Opettaja päättää näkyvillä olevat tehtävät ja oppitunnit voidaan järjestää käytettävän kirjasarjan mukaan. Monipuolisten tehtävien avulla oppilas harjoittelee tunnin aihetta pelillisesti ja mielenkiintoisesti, omaan tahtiinsa edeten. Pääpaino äidinkielen kursseilla on kielitiedon opetuksessa ja toistoa vaativissa aihealueissa.

Esiopetus

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Esiopetus, opintopolku 32 800

Alakoulu

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
1. luokka 47 3491
2. luokka 36 1633
3. luokka 37 1335
4. luokka 40 1333
5. luokka 38 1319
6. luokka 37 1294

Yläkoulu

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Yläkoulun äidinkielen kertauspaketti 18 364
 

Englanti

 

ViLLE sisältää valmiita englannin opintopolkuja ensimmäisen ja toisen luokan opetukseen. Kurssit sisältävät tehtäviä, kuvakortteja ja opetuksen oppaan. Kurssella käsitellään oppilaalle olennaisia aiheita sanojen, kuvien ja äänten kautta. Kurssit painottavat myös puhutun kielen, erityisesti ääntämyksen, harjoittamista.

Kurssien tehtävät ovat pitkälti automaattisesti arvioituja pelejä, jotka innostavat oppilaita tutustumaan vieraan kielen ominaisuuksiin omassa tahdissa. Oppilaat voivat myös suorittaa tehtäviä haluamassaan järjestyksessä, eli jokaisen kokemus on yksilöllinen.

Alakoulu

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Englannin varhennetun opetuksen opintokokonaisuus 10 348
 

Ohjelmointi ja tietotekniikka

 

Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamilla ohjelmointikursseilla hyödynnetään vahvasti tutoriaalipohjaista oppimista. Tutoriaalipohjainen oppiminen on keskuksen usean vuoden ajan tutkima ja kehittämä opetusmenetelmä, jossa pääpaino on aktiivisella oppimisella. Menetelmää on hyödynnetty jo usean vuoden ajan Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella – ensin ohjelmoinnin peruskursseilla ja muutaman vuoden ajan myös muilla perusopintoihin kuuluvilla kursseilla. Tulokset yliopistotasolta ovat erittäin lupaavia: kurssien läpäisyprosentti on kasvanut huomattavasti ja arvosanat vastaavasti parantuneet.

Tutoriaalipohjaisen opetuksen ideana on muuntaa osa perinteisesti luennoitavista oppitunneista aktiivisiksi tutoriaalisessioiksi. ViLLE-tutoriaali tarkoittaa vuorovaikutteista materiaalia, jossa tekstin, kuvien, taulukoiden ja muun oppimateriaalin sekaan on upotettu automaattisesti arvioitavia ViLLE-tehtäviä. Tutoriaalit ratkaistaan aina pareittain, ja tarkoituksena on, että koneen käyttäjää vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Tutoriaaleissa opiskelijoita rohkaistaan keskustelemaan tehtävistä parinsa kanssa. Tarvittaessa opiskelijat voivat myös pyytää apua tehtävien tekemiseen opettajalta.

Tutoriaalit on suunniteltu niin, että niissä käydään läpi edellisellä oppitunnilla käsitellyt asiat ja käsitteet. Näin ollen oppitunti ja tutoriaali tukevat toisiaan: aluksi annetaan asian kannalta olennainen teoriapohja, jonka jälkeen oppimista vahvistetaan aktiivisella tekemisellä. Näin ollen tutoriaalipohjainen oppiminen hyödyntää konstruktivistista oppimista, jossa opiskelijat oppivat aktiivisesti harjoittelemalla asioita. Ohjelmoinnissa tämä on erityisen tärkeää: useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että ohjelmointia voi oppia ainoastaan ohjelmoimalla.

Sisältö: Oppi­tunteja: Tehtäviä: Lisätietoa:
Valinnainen alakoulun ohjelmointi 2 68
Näppärästi näppäimillä 19 202
Digismart (LUMA) 3 24
Ohjelmoinnin peruskurssi yläkouluun (Python 3) 23 138
Ohjelmoinnin peruskurssi lukioon (Python 3) 23 151
Ohjelmoinnin jatkokurssi lukioon (Java) 23 137
Ohjelmoinnin perusteet yläkoulutasolle (vanha versio) 23 131
Ohjelmoinnin perusteet lukiotasolle (vanha versio) 30 164
Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java, vanha versio) 30 158
Introduction to Programming with Python 15 110
Takaisin alkuun ↑